Třiďte elektrický odpad

Rozlišovat základní barvy popelnic je velmi jednoduché a snadno zapamatovatelné. Žlutá je na plast, modrá na papír, zelená na sklo. Už jste ale také mezi těmito popelnicemi někdy zahlédli velký červený kontejner a nemáte ponětí, k čemu slouží? Červené kontejnery jsou určeny pro drobná elektro zařízení. Jsou umísťovány pouze do hustě osídlených měst a obcí. Není tedy podmínkou, že musí být blízko vašeho bydliště a proto třeba ani nevíte, že takové kontejnery existují a jak, a co se do něj má správně odevzdávat.
monitory k recyklaci
Pod pojmem drobné elektro rozumíme například tužkové baterie, mobilní telefony, mp3 přehrávače, fotoaparáty, videokamery, drobná počítačová příslušenství (myš, klávesnice), sluchátka, kalkulátory, holicí strojky nebo také varné konvice. Všechny tyto věci byste měli správně třídit a nevyhazovat jej spolu v jednom pytli s komunálním odpadem. Pozor, ne všechno elektro však do těchto kontejnerů patří. Zásadně byste do něj neměli odkládat velké bílé spotřebiče, ledničky, pračky, sušičky, mrazničky, myčky na nádobí nebo elektrické sporáky. Dále jsou to televizory, počítačové monitory, žárovky a zářivky. Pro objemná zařízení, která se už na první pohled svou výškou i šířkou nevlezou do kontejnerů, je určen sběrný dvůr, kde můžete všechny tyto spotřebiče bezplatně odevzdat.

skládka elektroniky

Proč je důležité třídit elektrozařízení?

Elekto odpad obsahuje spoustu toxických (jedovatých) látek. Nejčastěji jsou to těžké kovy, jako jsou rtuť a olovo, které mají špatný vliv na náš celkový nervový systém. Pokud budete nadále vyhazovat elektrospotřebiče do směsného odpadu, může se stát, že jeho nesprávným zacházením na skládce začne z těchto spotřebičů a zařízení unikat do ovzduší, půdy i vody jedovaté chemikálie, které můžou nejen znečistit životní prostředí, ale také značně poškodit naše zdraví. Proto je důležité třídit i tento odpad . Správným tříděním také pomůžete k jeho následné recyklaci. Recyklací elektrozařízení se rozumí recyklovaní materiálu, ze kterého je spotřebič vyroben. Činí se tak v nejrůznějších dílnách a závodech, které jsou k tomuto určeny. V praxi to znamená, že se každý přístroj nejdříve rozebere na jednotlivé součástky a ty jsou postupně recyklovány a zpracovány, což způsobuje hlavně výhodu v šetření těžby nerostných surovin.